Fitnessruimte

Gebruik fitnessruimte

Afgelopen jaar heeft de schoolleiding investeringen gedaan ten behoeve van sportfaciliteiten voor leerlingen en personeel. In lokaal 52, schuin tegenover de receptie, is nu een behoorlijke fitnessruimte ontstaan. De sectie LO heeft op voorhand aangegeven op drie manieren de ruimte te willen gebruiken:

1) Met fitnessprogramma’s voor leerlingen die conditie achterstand en/of overgewicht hebben. Inzet zal vooral zijn dit tijdens het VIP uur te doen met uitloop plus nog een nader af te spreken moment na schooltijd. Coördinatie Justin Holleman.

2) Gebruik van de ruimte voor specifieke sportgroepen binnen de school als de BSM groep voor VO2 maximaal testen, sportklas leerjaar 3 clinic en LO2 VMBO.

3) Gebruik van de ruimte voor personeel, waaronder via een agenda gebruik gemaakt kan worden. Er zijn twee mogelijkheden:

a) gebruik met begeleiding zoals uitleg van apparatuur en opbouw via schema’s op de maandagmiddag van 16.00 – 17.00 uur met Roy van der Klis. Startende vanaf maandag 17 september. Opgave via Roy, makkelijkste per mail. Idem op de woensdagmiddag met Justin Holleman, startende op woensdag 19 september.

b) vrij gebruik van de fitnessruimte via onderstaande momenten. Er wordt dan vanuit gegaan dat degene die gaat trainen betreffende machines op verantwoorde wijze kan gebruiken.

Voor de veiligheid wordt één en ander altijd geregistreerd via de receptie.

Werkwijze:

–       Aanmelden bij de receptie, registreren en eindtijd aangeven.

–       Sleutel wordt meegegeven, deur gaat niet op slot.

–       Er kan alleen getraind worden met een meegenomen handdoek die op de machines geplaatst moet worden bij gebruik.

–       Na gebruik en transpireren, machines afnemen met aanwezig papier.

–       Na afloop sleutel terug bij de receptie en afmelden.

–       Douche en omkleedgelegenheid is er in het LO kabinet bij 101/102.

Aangezien ondergetekende dit schooljaar in deze ruimte ook nog zijn werkplek heeft als talentbegeleider en coördinator van de sportklassen/BSM, is het belangrijk dat er uitgegaan wordt van onderstaand schema. Het kan zijn dat deze in de loop van het jaar worden aangepast.

Maandag  8.00 – 14.00 uur / 16.00 – 17.30 uur

Dinsdag  8.00 – 10.10 uur / 16.00 – 17.30 uur

Woensdag 8.00 – 10.10 uur / 13.30 – 17.30 uur

Donderdag 8.00 – 12.10 uur

Vrijdag 13.30 – 17.30 uur

We hopen dat er op deze manier aan een (sport) behoefte voldaan kan worden,

Marc van den Heuvel

namens de sectie LO