Fitness

Gebruik fitnessruimte op het OVC

De schoolleiding en sectie LO hebben investeringen gedaan ten behoeve van sportfaciliteiten voor leerlingen en personeel. In lokaal 055, schuin tegenover de receptie, is een mooie fitnessruimte gerealiseerd. De sectie LO heeft aangegeven de ruimte op drie manieren te gebruiken:

1) Gebruik voor specifieke sportgroepen binnen de school
*BSM trainingsprogramma’s, sportklas clinics, SOK 5HV en LO 6V

2) Werkplek talentbegeleider en coördinatoren Sportklas en BSM
*Gebruik voor administratieve werkzaamheden en/of gesprekken

3) Gebruik voor personeel tussen of na lestijd
*Vrij gebruik onder de volgende voorwaarden

Voorwaarden:

  • Trainen is toegestaan als materialen en machines op verantwoorde wijze gebruikt wordt.
  • Trainen is toegestaan als er een handdoek is meegenomen. Deze wordt gebruikt bij de oefeningen en machines om op te liggen.
  • Er is geen toestemming voor eten of drinken behalve uit bidon of fles.
  • Gebruikte materialen en machines afnemen met daarvoor bestemde desinfecteer spray en papier om te drogen.
  • Gebruikte materialen weer terugzetten op de originele plek.
    *dumbells, schijven, stangen, elastieken, banken.
  • Omkleden in de ruimte is niet toegestaan en kan in LO kantoor bij zaal 101/102.¬†Daar is ook de mogelijkheid tot douchen.
  • De fitnessruimte wordt netjes achter gelaten na gebruik.

We gaan ervan uit dat bovenstaande regels worden nageleefd en hopen met gebruik voor personeel bij te dragen aan de personele (sport)behoefte!

namens de sectie LO
Marc van den Heuvel en Erik Meulman