BSM

In het derde leerjaar HAVO of VWO kun je kiezen voor het vrije ruimte vak Bewegen,Sport en Maatschappij (BSM) Het is een vak in de 2e fase voor de leerlingen die een behoorlijk sportniveau hebben met een brede interesse voor alles wat met sport te maken heeft. Onze school bied in navolging van de sportklassen een doorlopende leerlijn in de bovenbouw.

Het vak kent als alle vakken in de 2e fase cijfers en toetsen en telt volwaardig mee als examenvak. Groot voordeel daarbij is dat BSM geen centraal schriftelijk eindexamen kent. Je hebt het vak dus voor die tijd afgerond.

Met BSM leer je vele vaardigheden op het gebied van leiding geven, communiceren, organiseren en theorie op het gebied van inspanningsfysiologie, EHBO, reanimatie en de geschiedenis en bestuurskunde van de sport.

Als vervolgopleiding stromen leerlingen door naar de sportacademie (HBO), PABO (HBO), fysiotherapie (HBO), (sport)management en economische opleidingen (HBO), defensie of politie opleidingen (HBO), bewegingswetenschappen ( universiteit), geneeskunde ( universiteit) en bestuurskunde ( universiteit).

Voor een korte presentatie verwijzen we graag naar deze link:

BSM presentatie opendag 2021.pptx def